Amid
 

   Integralną częścią strategii firmy jest troska o środowisko naturalne. Firma „Amid” zajmuje się recyklingiem i zagospodarowaniem zużytych Big-Bagów.
   Obowiązujące w Polsce od 2002 r. prawo, nakłada na każdego przedsiębiorcę produkującego lub importującego różnego rodzaju produkty obowiązek zapewnienia odzysku a w szczególności recyclingu wprowadzonych na rynek krajowy opakowań.

   Istnieje także obowiązek składania do Marszałka Województwa raportów o ilości odpadów opakowaniowych, które Przedsiębiorca poddał recyclingowi. Niewywiązanie się z tych obowiązków skutkuje koniecznością uiszczenia tzw. opłaty produktowej, zależnej od wielkości oraz rodzaju opakowań wprowadzonych na rynek wraz z produktami Przedsiębiorcy.

 

     Wychodząc naprzeciw potrzebom Przedsiębiorców firma ,,Amid”  zapewnia wykonanie obowiązków nałożonych na producentów i importerów produktów w opakowaniach świadcząc pełną i kompleksową realizację zadań wynikających z ustawowych obowiązków.  Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom odbiór i odzysk zużytych opakowań oraz  prowadzenie dokumentacji dotyczącej przekazanych odpadów.

   Podstawą działalności w zakresie recyclingu jest Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców z dnia 11 maja 2001 r. * regulująca obowiązki przedsiębiorców w zakresie zapewnienia odzysku
a w szczególności recyclingu odpadów opakowaniowych wprowadzonych na rynek krajowy.

* Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dn. 11 maja 2001 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 639, ze zm. Dz.U.2003, Nr 7, poz. 78, Dz.U.2005, Nr 33, poz. 291)

Firma „Amid” spełnia wszelkie warunki do właściwego zarządzania gospodarką odpadów.

Posiadamy:
  • bazę magazynową,
  • samochody do transportu odpadów,
  • niezbędne urządzenia konieczne do wykonania obowiązku recyklingu,
  • wykwalifikowaną kadrę pracowniczą,
  • fachową wiedzę i bogate doświadczenie,
  • zezwolenie na odzysk i transport odpadów innych niż niebezpieczne – RS.II-7647/43/2005

    Prowadzimy ścisłą ewidencję odebranych odpadów.

   W trosce o środowisko naturalne  Firma „Amid” przyczynia się również do propagowania ekologii  i edukacji ekologicznej wśród najmłodszych.
 W naszej działalności dajemy dobre wzory i  pomagamy czynnie, m.in. wspomagając przedszkola przy zbiórce makulatury.

BIG-BAGI po jednokrotnym użyciu

   Od ponad 10 lat firma „Amid” zajmuje się obrotem opakowań Big-Bag pochodzących z rynku wtórnego. W naszej ofercie znajdziecie Państwu szeroką gamę (ponad 30.000 sztuk) Big-Bagów po jednokrotnym użyciu, gotowych do wysyłki i nadających się do powtórnego wykorzystania..
  
   Wszystkie oferowane przez nas opakowania podlegają starannemu sortowaniu. Nie posiadają żadnych uszkodzeń powłoki i uchwytów nośnych oraz są całkowicie szczelne.
  
   Posegregowane opakowania pakowane są na palety w ilościach od 100 do 200 sztuk, zabezpieczane taśmą PS oraz owijane folią stretch. Każda paleta posiada czytelne oznaczenia producenta, odbiorcy oraz pełną specyfikację opakowań.
 

   Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę na to, iż opakowania które oferujemy naszym kontrahentom nie podlegają opłacie produktowej. Produkty zakupione w naszym przedsiębiorstwie nie podlegają obowiązkowi recyclingu odpadów opakowaniowych (zgodnie z ustawą opakowaniową z dnia 11.05.2001 r.) na co posiadamy niezbędne dokumenty wystawione przez Ministerstwo Środowiska – Departament Polityki Ekologicznej.

 

Naszym klientom proponujemy formy współpracy:
  • umowy stałe,
  • zlecenia jednorazowe.

Zapraszamy do współpracy.

 


 
     AMID © 2008